Semboller

Mezuza

Dinle İsrael, Ad. Tanrı'mızdır, Ad. Tektir. Tanrın Ad.'ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün varlığınla seveceksin.

ŞofarRoş Aşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınan koç veya keçiboynuzundan yapılmış bir borudur.

MenoraMenora'nın birçok sembolik anlamı vardır. İlk anlamı "Daimi Işık" ı simgelemesidir.

Tallit

Yahudi yaşam tarzında önemli bir yer tutan dinsel objelerin başında tallit gelir. Tallit kelimesinin Türkçe karşılığı cüppe, harmani veya örtüdür.

Tefilin"Onları işaret olarak elinin üstüne bağlayacaksın ve onlar, gözlerinin arasında, alnına bağ olacaktır." (Devarim 6:8)

Sefer ToraSefer Tora, kanunların yazılı olduğu metin veya Moşe Rabenu'nun beş kitabının parşömen üzerine yazılmış ve rulo haline getirilmiş birtakım şartlara uygun bir şekilde kullanılan kutsal dinsel metinler toplamıdır.

Magen DavidEfsaneye göre, "Goliat" adlı deve karşı savaşırken, küçük David'i koruyan kalkanın üzerine bir altıgen motifi işlenmişti.

KetubaKetuba, bir kadın ile bir erkeğin evlilik töreni yapıldıktan sonra, dini nikahı gerçekleştiren hahamın, iki tanık huzurunda damada imzalatıp, gelin tarafına teslim ettiği bir anlaşma belgesidir.

Bet AmikdaşBet-Amikdaş’ın ilk amacı halk ile Tanrısı arasındaki anlaşmanın sembolü olan Tanrı’nın ahit sandığına bir mekan olmaktı.

Yahudi KitabıAsırlar boyu, Yahudiler, "Kitapların Milleti" olarak tanınmıştır Bu deyiş "Tora"dan kaynaklanmaktadır.