Pesah Şeni

Pesah Şeni

Pesah Şeni’nin tarihçesi, Mısır’dan Çıkış zamanlarına dayanır.