Pesah Nedir

pesah abcPesah " özgürlüğün bayramı " olarak bilinir, çünkü 210 yıl süren Mısır'daki esaretten çıkışımızı anımsatır.

hamets matsa Pesah haftası boyunca, Hamets yememek ve bulundurmamak gerekir. Bu yüzden, tüm ekmek, pasta, bira, vs. - yiyecekler tüketilir veya satılır ve yalnız "kaşer Lepesah-Pesah için üretilen" ürünler satın alınır.

rav alalufRav İsak Alaluf'un Pesah Bayramı ile ilgili yorumunu dinleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Pesah Bayramı ile ilgili yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pesah Bayramı ile ilgili yorumunu dinleyebilirsiniz...

Ma sorular sorularNiştana Alayla Aze Mikol Alelot – Bu gecenin, diğer gecelerden ne farkı var?

ozgurlukPesah’ın tarihçesi genel olarak iyi bilinir:

red seaTora Pesah'la ilgili bahis sırasında, "... (Pesah'ın) yedinci gününde kutsal toplantı olacak ve hiçbir iş yapmayacaksınız." (23:8) ifadesine yer verilmektedir. Pesah yedi günlük bir bayramdır. 

taanitMısır'daki on belanın sonuncusu olan Behorların ölmesi anısına tutulan oruçtur.