Purim Nedir

purim kutlama

Purim, doğrunun kötüye karşı zaferini anar. Purim ile ilgili anlatı Megilat Ester kitabı olarak bilinir.

purimm katan

Ekli yıl, Tora’da yazdığı şekilde Pesah bayramının her zaman bahar dönemine gelebilmesi ve diğer bayramların da her sene aynı mevsimde kutlanabilmeleri için iki üç yılda bir oluşur.

Ester'in KitabıPurim bayramının tam olarak ne ifade ettiğini anlayabilmek için, bu yazıda, Megilat Ester'i olabildiğince geniş bir açıklamayla birlikte sunacağız.

Vayi BimePurim bayramının tam olarak ne ifade ettiğini anlayabilmek için, bu yazıda, Megilat Ester'i olabildiğince geniş bir açıklamayla birlikte sunacağız.

İlk PartiAhaşveroş'un tahtının inşasının tamamlanması ve başkentin Şuşan'a zorunlu (!) bir şekilde taşınması, Ahaşveroş'un krallığının üçüncü yılına rastlar.

suc ve cezaVaşti, yüksek ahlaki standartlara sahip bir kişi olarak tanınan biri değildir.

Yalniz kralVaşti'nin idamından sonra Ahaşveroş'un öfkesi diner. Güzel karısını hatırladıkça üzüntüsü gittikçe artmaktadır.

Esas oğlan esas kızMegila "güzellik yarışması" na geçmeden önce, bize Purim olaylarının başkahramanlarını tanıtmaktadır:

Miss PersiaEster, Ahaşveroş'un önüne getirilir. "Esareti" sebebiyle fiziksel olarak çok şey kaybetmiş olsa da, Ahaşveroş kendisini çok güzel bulur.

Sarayda EntrikaMordehay devamlı olarak saray kapısı civarında dolaştığı için, etrafta olan olaylar konusunda da bilgi sahibi olabilmektedir.

Yeni Bir BaşbakanSaray çevresinde asayiş sağlandıktan sonra Ahaşveroş Aman'ı başvezirlik konumuna yükseltir.

Loto[Aman bu tarihe zar atarak ulaşmıştır. Kullandığı zar günümüzde kullanılan küp şeklindeki zarlardır. Küpün her yüzünde, sayıların karşılığı İbranice olarak yazılıydı.

Kurtuluşa DoğruEster, Mordehay'ın bu sözleri üzerine kralla konuşmayı kabul eder. Mordehay'dan, Şuşan'daki tüm Yahudileri toplamasını ister.

partiAhaşveroş zaman kaybetmeden, bu davete gelmesi için Aman'ı çağırtır.

son günİlk partinin gecesinde, Ahaşveroş uyumakta güçlük çekmektedir.

surprizAhaşveroş Aman'a, söylediklerini, saray kapısında oturan Mordehay için (taç hariç) harfiyen uygulamasını emreder.

Son TangoEster artık Aman'la yüzleşmeye hazırdır. Tanrı'dan beklediği mesajı almıştır.

Aman'dan sonraAman öldürüldükten sonra, aynı gün içinde, Ahaşveroş Aman'ın tüm varlığını Ester'in eline verir.

SavaşAdar ayının 13'ünde, imparatorluk genelindeki Yahudiler, organize gruplar halinde, kendilerine zarar vermek isteyen kişilere saldırırlar.

ŞVe kutlamauşan dışında oturan Yahudiler 13 Adar günü savaşı bitirirler. Ertesi gün, 14 Adar'da, bu zaferi mutlulukla, ziyafetlerle, birbirlerine yemek hediyeleri ve fakirlere para vererek kutlarlar.