Tu Bişvat Nedir

Topragın kurallarıTubişvat, Mişna’da (Roş Aşana 1:1) yazdığı gibi ağaçların yılbaşıdır.

Tu Bişvat'ın ABC'si"Tanrı'nın size bağışladığı topraklara girdiğinizde, onların iyi şeylerle dolu olduğunu göreceksiniz.

 

soru cevap

Soru: Tubişvat nedir ve adının anlamı nedir?

tubisvat sederi14 Şevat’ı 15 Şevat’a bağlayan akşam, yemekten ve Birkat Amazon’dan hemen sonra sofra, her türlü, ağaçta ve toprakta yetişen meyvelerle donatılır.