Asara Betevet (Oruç) Felsefesi

Ateşi Yakmak

O gün doktorun ofisinde bir kibrit yaktım ve onu Kutsal Mabedin üstüne attım. Yeruşalayim'deki Mabedi yıktım.