Hanuka Nedir

Hanuka Alahaları

Hanukiya'nın yakılışı sırasında tüm ev halkının bir arada olmasına dikkat edilmelidir.

Hanuka Nedir?

Noah'ın oğlu Yefet'in yedi oğlu oldu. Bunların dördüncüsünün ismi Yavan'dı [Yunanistan].

yakma duasıRav Izak Peres - Hanuka Alahalari-1

Rav Izak Peres - Hanuka Alahalari-2

25 Kislev günü, sekiz günlük Hanuka bayramı başlar. Hanuka'da [Şabat günü hariç] her türlü iş yapılabilir, ancak bu günler sevinçli olduğu için oruç tutulmaz.

Hanuka'nın ABC'si

Düşmanların, Yahudileri yok etmek için tarih boyunca kullandıkları iki tip yol vardır. Bunların ilki, yakın tarihte oldukça ağır bir örneğini yaşadığımız soykırım benzeri fiziksel yok etme gayreti, diğeri ise kültürel asimilasyon yolunu kullanmaktı.