Sukot - Şemini Atseret - Simhat Tora Nedir

semini

Sukot’tan saymaya başlayınca sekizinci güne denk gelen Şemini Hag Atseret, Sukot’tan bağımsız, başlı başına ayrı bir bayramdır.

yagmur

Sukot bayramının yedinci ve son günü olan Oşana Raba, Yahudi mistisizminin en önemli kitaplarından olan Zohar’da (Tsav 31b); Yom Kipur’a benzer bir Yargı Günü olarak tanımlanır.

sukot sus

Çardaklar Bayramı

Mısır esareti kurtuluşundan sonra çöllerde yaşayan İsrailoğullarını anımsamak