Yom Kipur Felsefesi

affetmekHepimizin zaman zaman içine düştüğü bir sorunu dile getireceğiz.

kura

Yahudi takviminde birbirine benzemeyen iki gün aranacak olursa bunlar Purim ve Kipur günlerinden başkası olamaz.

dort adimTora bize değişmek için hiçbir zaman çok geç olmadığını öğretir. Daha iyi olmak için yapılan değişim Teşuva yapmak olarak adlandırılır.

yaris

Kol Nidre duası ile başlayıp Neila duası ile sona eren Kipur günündeki tek uğraşımız dua etmektir.

yona2

Kipur günü Minha duası sırasında, Aftara'da Tanah'ın Yona kitabını okuruz. Tanrı Yona'ya bir emir verir:

keciKipur günü okuduğumuz Ahare Mot peraşası, bu günde Koen Gadol'un, yeryüzünün en kutsal yerine - Bet-Amikdaş'taki "Kodeş Akodaşim - Kutsallar Kutsalı"na girerek yaptığı özel servisi, duaları ve korbanları anlatır.

merhamet

Yom Kipur duaları boyunca sürekli tekrarladığımız bir cümle vardır. 

gozyasiRabilerimiz, Bet-Amikdaş'ın yıkılışından sonra "(duaların geçtiği) tüm (manevi) Kapılar, Gözyaşı Kapısı haricinde, kapalıdır" (Bava Metsia 59a) demişlerdir.

Nafi

Çok satanlar listesine giren kitabı The Sunflower’da (Ayçiçeği), Simon Wiesenthal toplama kampındayken ölmekte olan bir Nazi askerinin yatağının başına getirilmesini aktarır.

mitos

Yom Kipur ile ilgili yasaklamalar arasında belki de en çok tartışılanı, deri ayakkabı giymekle ilgili olan yasaktır.

ikilem

Bir yıl, Yom Kipur'a birkaç gün kala, bir dostum bana ciddi ve içten bir soru sordu.

kipur2

Roş Aşana neden Yom Kipur'dan önce gelir? Bu, otoritelerce üzerinde oldukça tartışılan sorulardan biridir.

afTek oğlu olan bir adam vardı. Bu oğlu adamın yaşamda duyduğu en büyük sevinç kaynağıydı.

sana cok yakinMoşe Rabenu, Nitsavim peraşasında İsrael Halkı'na şöyle seslenir:

yom kipur don

Kutsallığıyla tanınan Nickelshbourg'lu Rabi Şmelke, "Şuvu Yisrael, peki nasıl teşuva yapacağız?

Kol nidreYom Kipur’un başlangıcında söylenen Kal Nidre duası, etrafı gizemle sarılmış bir muammadır; dini düşüncenin oluşturmuş olduğu belki de en tuhaf metindir bu.