Balak

balak

Moav kralı Balak, Bene-Yisrael'e lanet okuması için peygamber Bilam'ı çağırır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Balak peraşasını okuduğumuzda geçen Şabat okunan Hukat peraşası ile de bir ilgi kurabilmek mümkündür.  

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Balak Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Balak Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Balak Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Sözlük, epifani (aydınlanma) sözcüğünü “aniden bir şeyin özünü anlama veya anlamını bulma duygusu; realitenin, ani bir sezgisel farkına varma yoluyla kavranması veya algılanması” olarak tarif etmektedir.

aile perasasi

Aynı amaca ulaşmaya çalışan iki kişinin seçeneği vardır: Ya birbirlerine karşı yarışırlar, ya da işbirliği yapıp beraber çalışırlar. İkinci seçenek çok daha güzel ve çok daha etkilidir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Vay canına, şu maznaraya bak" dedi Dani heyecanla. 

Dani ve Dina, yüksek bir tepenin üzerinden aşağı çöle doğru bakıyorlardı.