Korah

korahKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır.

Haftanın Peraşası BülteniKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Korah’ın hikâyesini okuduğumuz zaman, dikkatimizi isyancıların üzerine odaklama eğilimi gösteririz. 

aile perasasi

Fark etsek de etmesek de, çevremiz, yani etrafımızdaki insanlar, bizim kim olduğumuzu önemli bir şekilde etkilerler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“İnsanların elindeki bu asalar da ne?” diye sordu Dani.

Dina asalardan birini işaret ederek, “Bak burada Elitsur Ben Şedeur yazıyor” dedi ve sonra bir diğerini göstererek, “Burada da Avidan Ben Gidoni yazıyor. Acaba adı geçen bu insanlar da kim?” diye düşündü.