Bamidbar

Özet

Sinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder.

Haftanın Peraşası Bülteni

Bamidbar kitabının aynı ismi taşıyan ilk peraşasında Bene Yisrael’in sayıldığını görmekteyiz

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

 Bamidbar peraşası genellikle Şavuot’tan önceki Şabat günü okunur. 

aile perasasi

Hiçbirimizin bir eşi daha yoktur. Herkesin kendine özel yetenekleri, zevkleri ve kendini ifade etme şekli vardır. İlk bakışta benzer görünen gruplar bile, aslında birbirlerinden farklı bireylerden oluşur.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Her yanda bir sürü insan vardı; yaşlılar ve gençler, erkekler ve kadınlar, çocuklar hatta yeni doğmuş bebekler bile. Herkesin yüzü, sisle kaplı dağın tepesine doğru dönüktü.