Bear

Özet

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bear Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’nın en çarpıcı özelliklerinden biri, ger, yani yabancıya yönelik sevgiye ve onun ihtiyaçları hakkında uyanık olma gereğine yaptığı vurgudur

aile perasasi

Bu haftanın Peraşasında, Tanrı, Yahudi insanlara her yedi yılda bir, tarlalarını dinlendirmelerini ve tohum ekmemelerini söyler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani ve Dina meyve bahçesinin kapısını açık görünce içeri girdiler.