Emor

emorEmor (Söyle) peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Emor (Söyle) peraşası, Koenler, Koen Gadol ve Bet-Amikdaş'taki ibadet ile ilgili özel kanunlarla başlar.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Emor Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Emor Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Mekânın ve şahsın kutsiyetinin yanı sıra bir de zamanın kutsiyeti vardır. 

aile perasasiHayvanları da Tanrı yaratmıştır ve bu nedenle onlara iyi davranılmasını ister.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası"Bak, yangın!” diye bağırdı Dani heyecanla.

Sonra yoldan geçen bir çocuğa, “Affedersiniz, o evde kim oturuyor biliyor musun?” diye sordu.