500 Yıllık Gerileme Dönemi

yunan

M.Ö. 4. yüzıl Yahudi halkı için olaylı geçer. Babil'e sürülürler ve Persler'in işgal ettiği güçlü imparatorluğun gözlerinin önünde çöküşüne tanık olurlar.

buyuk iskender

Büyük İskender'in ölümünden sonra büyük Yunan İmparatorluğu üçe ayrıldı:

makabi

Yahudilerin Yunanlılara ve Helenizm'e karşı mücadelesinin ayrıntılarını Makabilerin iki kitabından biliyoruz.

Roma İmparatorluğu

Yisrael'in İkinci Milletler Topluluğu'nun Roma İmparatorluğu'nun elinde acıklı sona ulaşmasının hikayesini anlatmadan önce zamanda geriye bir yolculuk yapalım ve Roma'nın ne olduğuna, güçlü Yunanlılara nasıl meydan okuyabilecek bir kuvvet haline geldiğine değinelim.

Roma'nın tarihi M.Ö. 753 yılında bir şehir devlet olarak başlar. Şehrin kuruluşu ünlü bir efsaneye dayanır.

Büyük HerodBüyük Herod (daha sonra gelen Herod Antipas ile karıştırılmamalı) Yahudi tarihindeki en önemli karakterlerden biridir. Kuşkusuz kötü biriydi ama Yahudi üzerindeki Roma egemenliğinin bu dönemini anlamak açısından çok önemli bir kişi olarak kalmaya devam etmektedir.

Hillel ve Şamay28. bölümde Farisiler (ana görüşü savunan Yahudiler) ile Sadusiler (sadece Yazılı Tora'yı izleyen ve kendi yorumlamalarını yapan Yahudiler) arasındaki bölünmeyi tartışmıştık.

Büyük İsyanM.S. 1. yüzyılda Roma'ya karşı bir başkaldırı, günümüzde İsrail'in Doğu ve Batı Avrupa'ya aynı anda savaş ilan etmesi ile eşdeğerdir. Roma işte bu kadar güçlüydü.

Yeruşalayim İçin Savaş

Yeruşalayim için Savaş Roma'nın gücüne karşı meydan okunamazdı.

Yahudilerin M.S. 67 yılındaki isyanına karşı Roma, dört lejyonun başında imparatorluğun en deneyimli kumandanı Vespasianus'u gönderdi. Bu çok büyük bir kuvvetti. Her lejyonda 6.000 savaşçı artı eşit sayıda yardımcı, yani toplamda yaklaşık 50.000 Roma askeri bulunuyordu.

Bet Amikdaş'ın Yıkılışı

Bir önceki bölümde Vespasianus imparator olmuş, Roma'ya dönmektedir. Yeruşalayim kuşatmasını oğlu Titus devralır.

Titus M.S. 70 yılında Pesah'tan hemen sonra saldırarak, halkın üzerine taş, demir ve ateş yağdıran mancınıklarla şehri döver. Yeruşalayim'i savunanlar artık açıktan, belki açlıktan da çok, iç savaştan zayıf düşmüştür. Buna rağmen Titus şehrin surlarını, iki ay sürecek şiddetli çarpışmalar sonunda yarmayı başarır.

Bar Kohba İsyanı

Bet-Amikdaş artık yoktu. Yeruşalayim ele geçirilmişti. Roma gücünü göstermiş ve Yahudilerin Büyük İsyanı'nı bastırmıştı. Sükunet geri gelebilirdi.

Öyle olmadı.