Kedoşim

kedosimKedoşim Peraşası "Kutsal olacaksınız çünkü Ben, Tanrınız, Kutsal'ım" ifadesi ile başlar.

Haftanın Peraşası BülteniKedoşim Peraşası "Kutsal olacaksınız çünkü Ben, Tanrınız, Kutsal'ım" ifadesi ile başlar.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ahare Mot & Kedoşim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Kedoşim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Kedoşim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabında on dokuzuncu perek – ki peraşamız bu perekle başlamaktadır – Tora’nın etik öğretilerinin en üstün ifadelerinden birini teşkil eder. 

aile perasasiGençken, yaşlılarla çok ortak özelliğimiz bulunmadığını ve onlardan öğrenecek çok da fazla bir şey olmadığını düşünürüz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, “Binlerce sene evvel işte böyle yaşıyorlardı. Belki bizi içeri almaları için ricada bulunabiliriz, ne dersin?” diye sordu.