Tazria

tazriaaTazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir. Doğum yapan bir kadının, Mikve'ye (belirli niteliklere sahip su havuzu) dalma ve Bet-Amikdaş'a korban getirme gibi hareketleri kapsayan bir arınma sürecine girmesi gerekir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Teşhis ve arınma süreçleriyle Tazria ve Metsora peraşalarının büyük bir kısmını işgal eden tsaraat adlı durumu “lepra” sözcüğüyle karşılayarak, tsaraatı cüzzam ile özdeşleştiren uzun bir geleneği başlatan kaynak, Septuaginta, yani Tora’nın Yunanca çevirisi olmuştur.

aile perasasiHepimizin elinde çok güçlü ama gizli bir silah vardır: Konuşma kabiliyetimiz.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıDani ve Dina, pencereden içeri bakıyor; Koen’in evin duvarlarını nasıl kontrol ettiğini izliyorlardı.