Tazria

tazriaTazria peraşası "Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir.

Haftanın Peraşası Bülteni"Tuma veTaara - Manevi kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tazria Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tazria Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hahamlarımız, genellikle hatalı bir şekilde “cüzzam” olarak çevrilen tsaraat halini – ki bu, Tazria ve Metsora peraşalarının her ikisine de hâkim olan konudur – ahlaki bakımdan değerlendirmişler.

aile perasasiHepimizin elinde çok güçlü ama gizli bir silah vardır: Konuşma kabiliyetimiz.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıDani ve Dina, pencereden içeri bakıyor; Koen’in evin duvarlarını nasıl kontrol ettiğini izliyorlardı.