Tsav

tsav Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

5704 yılının Pesah gecesi Bergen Belsen’de toplanan Yahudiler ne olursa olsun Pesah boyunca ekmek yemeyeceklerini ve hamets yaşağına uyacaklarını ifade ederler.  

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Tsav Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Tsav Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’nın ve öngördüğü yaşamın anlaması en zor ögelerinden biri hayvanlarla gerçekleştirilen korbanlardır – ve bunun nedenleri barizdir.

aile perasasi

Bu haftanın Peraşası, bize, biriyle nasıl, 'verici olarak' yakınlaşacağımızı öğretir. Peraşa, Tanrı'nın Mişkan'da sunmamızı istediği farklı korban çeşitlerinden bahseder. "Korbanot" kelimesi İbranice'de, 'yakınlaşmak' sözcüğünden gelir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“Anne ben giyindim ve hazırım” dedi tatlı kız annesine. 

“Ben de hazırım” dedi kardeşi.