Teruma

teruma

Yisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir: Altın, gümüş ve bakır; mavi, erguvani ve kırmızı yün; keten, tiftik, hayvan derileri, ağaç, zeytinyağı, baharat ve bazı değerli taşlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Yisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir: Altın, gümüş ve bakır; mavi, erguvani ve kırmızı yün; keten, tiftik, hayvan derileri, ağaç, zeytinyağı, baharat ve bazı değerli taşlar. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Teruma peraşasını açan satırları okumaya başlar başlamaz, tüm mucize ve harikaları ve epik olaylarıyla birlikte Mısır Çıkışı dramından, Bene Yisrael’in çöl boyunca yanlarında taşıdıkları Mişkan adı verilen portatif Mabet’i nasıl inşa ettiklerine dair uzun ve ayrıntılı anlatıma doğru yoğun geçişi hissederiz.

aile perasasi

Her insanın içinde birbirine zıt iki dürtü bulunur. Bunlardan biri, insanın cömert davranarak zamanını, eşyalarını ve enerjisini başkalarıyla paylaşmasını ister.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıBu haftadan itibaren Dani ve Dina'yla zaman tünelinde yolculuk edeceğiz.