Vayeşev

vayesev2Yaakov Kenaan'a yerleşir. En sevdiği oğlu Yosef, kardeşleri hakkında sürekli olarak eleştirel raporlar getirmektedir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Vayeşev peraşası Yaakov’un babasının yaşadığı Kenaan topraklarında yerleştiğini bildirmesiyle başlar.  

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayeşev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayeşev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayeşev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

İlhot Teşuva (Tövbe Kanunları) içinde, Rabi Moşe ben Maymon, diniliteratürdeki, insana en çok güç atfeden ifadelerden birine yer vermektedir.

aile perasasiBirine fazla iyi davranmak mümkün müdür? Davranışımız diğerlerini kıskandırıyorsa bu mümkün olabilir.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıŞalom Haverim,

İki arkadaşım, Daniel ve Reuven, yanıma gelerek topumla oynayıp oynayamayacaklarını sordular.