Vayetse

vayetseEsav'dan kaçan Yaakov Beer-Şeva'dan ayrılır ve annesinin ailesinin yaşadığı yer olan Haran'a doğru yola çıkar ve Moriya Dağı'na ulaşır.

Haftanın Peraşası BülteniYaakov Avinu, kendini korumak uğruna hayatı boyunca pek çok şey yapmış olmalıdır.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayetse Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayetse Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayetse Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yaakov nasıl bir insandı? Yaşamında ardı ardına okuduğumuz olaylar zinciri boyunca bize sürekli haykıran soru budur.

aile perasasiBazı insanlar hayalperestken, bazıları daha gerçekçidir ve ayakları yere basar.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıDevlet bakanlarından birinin mahalleyi ziyarete geleceğini öğrendiğimizde, mahalledeki herkesin heyecanını görmeliydiniz.