Bereşit

Beresit

"Başlangıçta" Tanrı tüm evreni ve zamanı yoktan yaratır. Bu yaratılış süreci Tora'da altı gün olarak tanımlanan altı birim zamanda devam eder. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı evreni altı günde yaratır. İlk gün karanlık ve ışığı var eder. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bazı zamanlar vardır ki, çok eski bir metin, ilk yazıldığı zamandan çok, doğrudan içinde bulunduğumuz ana hitaben konuşuyormuş gibi görünür. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

İki tip kültür vardır: utanç kültürleri ve kabahat/suçluluk kültürleri. 

aile perasasiBir hata yaptığımız zaman, suçu başkalarına atma eğiliminde oluruz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Lekulam, Herkese Merhaba,

Size de bazen canınızı sıkan şeyler oluyor mu?