Aydınlanma Döneminden İsrael Topraklarına Dönüş

Hasidik YahudileriHasidik hareket -"dindarların" hareketi ya da İbranice adıyla Hasidut, 18. yüzyılda Doğu Avrupa'da, "İyi İsimli Usta" anlamına gelen Baal Şem Tov olarak bilinen Rabi İsrael ben Eliezer tarafından başlatıldı. Baal Şem Tov (Beşt olarak da tanınıyordu)

Reform AkımıDaha önceki bölümde gördüğümüz gibi Aydınlanma Yahudilere daha önce hiç sahip olmadıkları yeni haklar kazandırdı: insan hakları ve vatandaşlık hakları. Yeni geniş fikirlilik o kadar ileri gitti ki, Yahudiler "fazla Yahudi" olmadıkları, fazla farklı giyinmedikleri, fazla farklı davranmadıkları, farklı beslenmedikleri ve "demode" dinlerini takınmakta ısrar etmedikleri takdirde topluma kabul edilmeye başlandı. Bazı Yahudilerin buna karşı tepkisi, işbirliğini ısrarla reddetmek oldu: tarz ve şeklen.

Yahudiler ve Amerika'nın KuruluşuAmerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu dünya tarihinde benzersiz bir olaydır: başlangıçtan beri bir demokrasiydi, kökünü İncil'den alıyordu ve ilk ilkelerinden biri dini toleranstı.

Pale YerleşimiBatı Avrupa Yahudilerini özgürleştiren Napoleon Aydınlanma'sı, 18. ve 19. yüzyıllarda Yahudilerin çoğunluğunun yaşadığı Doğu Avrupa'ya ulaşmadı.

Çarlar ve YahudilerRus çarlarının hangisinin Yahudilere karşı daha kötü olduğu tartışılabilir. 1825 ile 1855 yılları arasında tahtta olan Çar I. Nikola ile başlayacak ve devam edeceğiz.

Amerika'da Yahudi YaşamıAmerika Yahudilerini en son 19. yüzyılın başında bırakmıştık. O zaman sayıları yalnızca 6.000 civarındaydı. Amerika'da "fazla Yahudi" olmadığınız sürece özgürlük olduğu düşüncesi Yahudilerin çoğunu oradan uzak tutmuştu.

Antisemitizmin YüzüBu bölümde 18. yüzyıldaki "aydınlanma" ile "uygar" toplumun cilası altına gizlenen, ancak Holokost sırasında çirkin yüzünü ortaya çıkaracak olan Antisemitizmi kısaca inceleyeceğiz.

HolokostYahudi halkı ile ilgili en acı verici konulardan birini tartışmaya başlıyoruz. Lütfen bunun geniş bir konu olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Halen neden ve nasıl olduğunu ve aradaki tüm ayrıntıları inceleyen 1.200 kadar basılı kitap var.

Son Çözüm1942 yılı başlarken Almanlar 9 milyona yakın Yahudi'yi kontrolleri altında tutuyordu (Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde yaşayan toplam Yahudi sayısı 11 milyondu). Planları da tabii hepsini öldürmekti.

Modern Siyonizm

Theodor Benyamin Ze'ev Herzl'i (1860-1904) incelemeden, modern Siyonizm'i incelememiz mümkün değildir.

Alfred Dreyfus davasında muhabir olan Herzl, uygar Fransızların "Yahudilere ölüm!" diye bağırmasıyla sarsılmıştı. Antisemitizm'in çözümünün Yahudi milli devletinin kurulması olduğuna o an ve orada karar verdi. Bu konuda, Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adında bir kitap yazarak, Yahudi anayurdu konusundaki vizyonunu tarif etti.

Britanya Mandası

I. Dünya Savaşı dünyanın haritasını değiştirdi

Dört yıl süren bu muazzam mücadele ittifak kuvvetleri (başlıca olarak Fransa, Britanya, Rusya ve A.B.D.9 ve itilaf kuvvetlerini (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu) birbirine düşürdü. Çekişmelerinin sonucu son derece dramatik oldu:

İsrael Devleti

Britanyalılar eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni Arap ülkeleri oluştururken Yahudilere verdikleri sözleri art arda bozdu. Üstelik, Arap isyan ve baskıları yüzünden Holokost'tan kaçan Yahudilerin İsrail toprağına girişini de engellediler.

Holokost'un tam kapsamı ortaya çıktığında ve sağ kalan binlerce kişi sığınmacı kamplarına kapatıldığında bile Britanyalılar boyun eğmeyi reddetti.

Savaş

5 İyar 5708 Şabat akşamı, 14 Mayıs 1948 günü Yisrael bir devlet oldu.

Ve hemen arkasından beş komşu Arap devletinin saldırmasıyla savaşa girdi. Bu Arap devletleri önceden BM'in Filistin'i bölmesine karşı oy kullanmış, şimdi de bu tarihi ve demokratik oyu tanımayı reddediyorlardı.

jeru
16 Ocak 1996 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Wiezmann Almanya'daki her iki Parlamento'da bir konuşma yaptı.