Tora'nın Düşündürdükleri

Adam ve Havva

Tanrı dünyayı yaratmış ve Adam'ı  Cennet Bahçesine koydu. Ondan Gan Eden'e iyi bakmasını ve onu işlemesini istemiştir (Bereşit 2:15-16).

Mısır'da Yahudi Kimliği

Yosef ve tüm kardeşleri ölür. Atalarından, geçmişinden hiç haberi olmayan yeni bir nesil yetişir ve hızla Mısır'da asimile olmaya başlar.

hayvan kurbanlar

Vayikra kitabında Tanrı Moşe'den ulusun manevi hayatını yükseltmesini istemiştir.

kabilelerde nüfus sayımı

Tanrı, 10 Emri verir vermez, İsrailoğulları 'ndan kabilelere ayrılmalarını ve bir nüfus sayımı gerçekleştirmelerini istedi.

Kutsal Topraklara Doğru

40 yıl çölde dolaştıktan sonra, Yahudiler İsrail Toprakları'nın sınırında dururlar.