Bilim ve Yahudilik

col

Yazanlar: Rabi Nechemia Coopersmith ve Rabi Moshe Zeldman Tanrı Sinay Dağı'nda Tora'yı kime verdi?

arkeoloji

Yahudiliğe ilgi duyan ama onun geçerliliğini tarihi ve arkeolojik açıdan anlamak isteyen biriyle temas halindeyim. Kendisi matematik alanında bir Profesör.

Arkeoloji ve Tora

İyi ve dürüst bilginler arkeolojik kalıntıların yorumlanmasında farklı görüşlere sahip olmaya devam edecek çünkü arkeoloji bir bilim değil, bir sanattır.

EvrimYazan: Rabbi Shraga Simmons Yahudilik ve evrim birbirlerine karşı olan iki olgu mudur? Hayır. Bilime olan inançla Yaratan'a olan inanç birbirleriyle oldukça tutarlıdır.

Kainatın YaşıYazan: Dr. Gerald Schroeder Tora ile bilim arasındaki en belirgin tartışma konusu kainatın yaşı olmuştur bugüne kadar.

yıldızlar

Günümüzün en popüler sorularından biri astroloji ile ilgili sorabileceklerimizdir. Bu konuda bir açıklama yapmak istedik ve Rabi’mizin bu konudaki öğrendiklerini paylaştık.

inanc

TaNaH’ın hangi bölümlerinin mecazi, hangi bölümlerinin gerçek olaylar olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Organ BağışıYazan: Rabbi Shraga Simmons Yahudiliğin organ bağışı üzerindeki konumu, yaşam ve ölüm kadar karmaşıktır, çünkü direkt olarak Yahudiliğin insan hayatına verdiği önem ve fiziksel varlığımızın ruhsal varlığa geçişteki rolüyle bağlantılıdır.

Depremler ve Kürtaj Hakkında

Yazan: Rabbi Avi Shafran Yakın geçmişteki Hindistan depremi ve benzeri felaketler, beş gün sonra enkaz altından tek bir çiziksiz kurtulan Viral Dalal gibi kişilerin haberlerini duyurmuştur dünyaya.

Big Bang (Büyük Patlama) ve Büyük bir soru

Evrenin oluşumunu araştıran bilimsel tarih, bizlere Tanrı'ya inanma iznini veriyor.