Yazar ve editör Clifton Fadiman şöyle demişti, "Klasik bir kitabı tekrar okuduğunuzda kitapta (öncesine göre) yeni şeyler keşfetmez, kendinizde daha çok şey keşfedersiniz." Yahudilik geleneğinin klasik Yahudi metinlerini sistematik olarak tekrar etme konusundaki ısrarının ardında yatan mantık, belki de, bu sözlerin içerdiği kavramdır.

İşte bu yüzden, her Şabat günü Tora'nın bir parçası okunarak sene içinde Tora'nın tümü tamamlanır. Bunu yanısıra birçok Yahudi Tora'nın o haftaki parçasını, sinagogda cemaatin önünde okunuşundan önceki hafta boyunca evlerinde okuyup incelerler. Tora'yı birçok kere okumuş olan kişiler bile her sene gerçekleştirilen tekrarlarda, kendi yaşamlarında edindikleri deneyimlerin Tora'da daha önce farkına varmadıkları unsurları nasıl daha anlaşılır kıldığını görünce şaşırdıklarını ifade etmişlerdir.

Talmud tekrara o kadar önem vermektedir ki Rav'larımız, (belki de biraz abartarak) şöyle demekten kendilerini alamamışlardır: "Öğrendiğini yüz kere tekrarlamış olan biri, yüz bir kere tekrarlamış olan biriyle karşılaştırılamaz" (Hagiga 9b). Aırıca şu konuya da dikkatimizi çekmişlerdir, "Tora'nın sözleri sadece dikkatsizlik yüzünden unutulur" (Ta'anit 7b).

Bazı kişiler Yahudi kaynaklarında gözlerine çarpan ve kendileri için önem taşıyan bazı kısımları, yanlarında taşıdıkları küçük kartlara yazarak fırsat buldukça sistematik olarak tekrar ederler.

Birinci yüzyılda yaşamış Ben-Bag-Bag adındaki haham şöyle öğretirdi, "Tekrar tekrar evirip çevirin[yani Tora'yı ve diğer dini metinleri] zira içinde her bir şeyi bulacaksınız" (Pirke Avot 5:22). Yahudilik ilminin, veya öğrenmeye çalıştığınız herhangi bir şeyin içindeki cevheri çıkartabilmek için üzerinden birkaç kere geçmeniz, birçok kere tekrar etmeniz gerekir. ***