Tanrı herşeye kadir midir? Yahudiliğe göre, evet. Herşeyi yapabilir. Örneğin Tanrı sadece dünyayı yaratacak güçte değil, ölüleri bile diriltme gücüne sahiptir (Melahim 2 4:32-35). Ancak, Yahudiliğin öğrettiği gibi, Tanrı'nın kullanmadığı, kullanmayı reddettiği bir güç vardır. Tanrı, başkalarına karşı işlediğimiz bir haksızlığı bağışlamaz.

Dini kurallara göre tam olarak uygulanan bir Yom Kipur'un insanın bütün günahlarını affettirdiği inancı bir hayalden ibarettir. Mişna şöyle öğretir: "Yom Kipur Tanrı'ya karşı işlenen suçları affettirir, (zarar gören tarafın teskin edildiği haller hariç)insanlara karşı işlenenleri değil" (Yoma 8:9). "Pişmanlık Yasaları" adlı eserinde Maimonides, bu kuralı şöyle yorumlar:

Pişmanlık ve Yom Kipur, sadece insanla Tanrı arasındaki suçlar için geçerlidir; yasaklanmış bir gıda maddesini yemek ve buna benzer örneklerde olduğu gibi... Ancak insanların arasındaki suçlar, örneğin iş arkadaşına zarar vermek, ona hakaret etmek, ondan birşeyler çalmak... bütün bunlar, hiçbir zaman affedilmeyecektir. Zarar veren tarafın önce zararı telafi etmesi (çalınan değeri iade etmesi), daha sonra da zarar gören kişiyi yatıştırması gereklidir. Şunu da özellikle vurgulamak gerekmektedir: İnsan zarar verdiği kişiye parasını iade etse de onu her halde yatıştırması, teskin etmesi, ondan af dilemesi gerekmektedir. İnsan iş arkadaşı hakkında bazı şeyler söyleyerek onu gücendirmişse bile, onu yatıştırmaya çalışmalı ve affedilene kadar onun yanına yaklaşmaya devam etmelidir.

- Maimonides, "Mişne Tora", "Pişmanlık Yasaları," 2:9

Eğer Tanrı önünde günah işlemişseniz af dilemeniz gerekir. Çocuğunuza karşı bir suç işlemişseniz, önce haksızlığı doğrultmalı daha sonra da ondan af dilemelisiniz. Eşinize karşı bir günah işlemişseniz, davranışınızı düzelteceğinize azmettikten sonra ondan sizi bağışlamanızı istemelisiniz. Bir iş ilişkisinde birine karşı suç işlediyseniz, önce verdiğiniz zararı doğrultmalı, daha sonra ise o kişiden af dilemelisiniz.

Eğer Yom Kipur'da sinagoga gidip ruhumuzun derinliklerine uzanarak Tanrı'dan af dilemekle görevimizi yerini getirmemiz yeterli olsaydı, hayat çok kolay olurdu. Ancak Yom Kipur'un amacı hayatı kolaylaştırmak değil, Tanrı ile ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizi olumlu yönde değiştirerek, doğru olan yolda yani, işlediğimiz günahı mümkün olduğu derecede sildirerek, taze bir başlangıç yapmaktır.