Evreni yaratan ve ona hakim olan evrensel tek Tanrı konusuda ısrarı ve putperestliği reddi ile Tora, bir devrim yaratmıştır. Ancak sosyal konulardaki politikası ve etik konulara yaklaşımı çoğu zaman evrimseldir.

Örneğin Tora'daki yasalar, bir erkeğin birden fazla eşe sahip olmasına izin verir (Devarim 21:15). Ancak Tora'nın öykü kısımlarında bahsi geçen çok eşli evliliklerin tümü mutsuzdur. Daha ileriki tarihlerde Yahudi yasaları, belki de bu anlatımların etkisi ile, çok eşliliği yasaklamıştır.

Benzer bir şekilde, köleliğin evrensel bir şekilde uygulandığı bir dünyada Tora, köleliği yasaklamamış ancak belirli kısıtlamalarla kontrol altına almaya çalışmıştır. Örneğin, eski İsraillilerle aynı zamanda gelişen kültürlerin ve ondokuzuncu yüzyıl Amerikasının Güney eyaletlerindeki uygulamaların aksine, kölesini döverek öldüren efendisi Tora'ya göre, ölüme mahkum edilir (Şemot 21:20), kölesinin dişini veya gözünü çıkaran sahibi ise onu serbest bırakmaya mecbur edilirdi (Şemot 21:26).

Tora, özellikle, kaçan kölelerin sahiplerine geri gönderilmemesini emreder: '' Efendisinin yanından sana kaçmış olan bir köleyi efendisine teslim etmeyeceksin; seninle beraber, aranızda, senin şehirlerinin birinde, seçeceği, beğendiği yerde oturacak; ona kötü davranmayacaksın '' (Devarim 23:16-17)

Bügün artık kölelik nerdeyse evrensel olarak kanun dışı sayılmaktadır. Ancak bu yasak çoğu zaman tam olarak uygulanmamaktadır. Köleliğin hala geçerli olduğu toplumlar, fuhuş endüstrisine hizmet etmek için satılan genç kızlar, ve insanların gerçek anlamda ''devlet malı'' sayıldığı otoriter ve totaliter devlet yönetimleri hala vardır. Bu tip bir tutsaklıktan kaçmayı başaran bir kişiye, Tora'ya göre, politik sığınma hakkı vermemiz gerekir. Tora yasalarına göre bu kişileri, onları köle olarak yaşatanlara kesinlikle iade etmemeli, onların diledikleri yerde yaşamalarına izin vermeli, ve onlara karşı iyi davranmak için özel özen göstermeliyiz. Esaretten kaçan insanlar,Tora'ya göre, zaten yeteri kadar acı çekmişlerdir.

İsrail Kavmine köle hayatı yaşattıkları için Tanrı'nın Mısırlılara uyguladığı On Bela'nın ayrıntılarını açıklarken Şemot Kitabı, Tora'nın idealinde insanoğlunun özgürlük içinde yaşaması ümidinin yattığını ifade eder. Tora'nın 613 emrinden bir tanesi olarak kaçan kölelere özgür kalmaları için yardımcı olma zorunluluğunun getirilmesi,Tora'nın bu öğretiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. ***