Öç Almayacaksın"Öç almayacaksın... Komşunu kendin gibi seveceksin" Tora'nın en tanınmış dizelerinden biri belki de, "Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ben Tanrı'yım," buyruğudur (Vayikra 19:18).

Böyle olmasına rağmen çoğu Yahudi, Tora'daki 613 buyruğun bir tanesi olan bu buyruğun öç almayı yasakladığının farkında değildir. "Komşumuzu sevme" buyruğu ile öç alma ve kin besleme yasağını bir araya getirmenin ardındaki mantık nedir? Her birimiz başkalarına karşı haksızlık yapmış, hata işlemiş olabiliriz. Bu yüzden de kendilerine karşı kötü davrandığımızı düşünerek bize zarar vermek isteyebilecek insanlar olabilir. Tora insanlara "komşunu kendin gibi seveceksin" diye seslenerek, birbirlerine acı çektirmiş olan insanların karşılıklı olarak birbirlerini severek, öç alma duygusundan vazgeçmelerini emretmektedir.

Öç alma isteğini bastırmayı beceren "mübarek" Yahudiler'e en iyi örnek, 1921 ile 1935 tarihleri arasında Filistin Hahambaşılığı görevini yürütmüş olan Rav Abraham Isaac Kook'tur. Çok büyük bir düşünür ve çok dindar bir kişi olmasının yanı sıra Rav Kook'un politik yönü de çok kuvvetliydi. Neturei Karta adlı Ortodoks Yahudi grubunun üyeleri, politik görüşleri yüzünden ondan nefret ederdi. Sözlü ve yazılı olarak her fırsatta onu aşağılamayı ihmal etmezler, arada bir lanetlerlerdi.

Günün birinde Neturei Karta liderlerinden birinin kızı ağır bir hastalığa yakalanır. Onu muayene eden doktorlar şu ortak sonuca varırlar: Genç kadın yurt dışına, bu hastalığın dünyaca tanınmış uzmanı olan bir doktorun yanına tedaviye gönderilmeliydi.

Baba çaresizlik içinde kıvranıyordu. Doktor hem çok pahalı hem de çok meşgul bir kişiydi. Aile ise çok fakirdi. Baba çevresini biraz daha araştırdığında, doktorun Rav Kook'un büyük hayranlarından biri olduğunu öğrenir. Doktorun Rav Kook'un ricasını geri çeviremeyeceği muhakkaktı.

Rav Kook'u birçok kere herkesin önünde aşağılayan baba ondan herhangi bir şey istemekten çekiniyordu. Bunun üzerine ortak arkadaşları olan Rav Arieh Levine'e giderek ondan yardım istedi. Rav Kook doktora hemen bir mektup yazmayı kabul etti. Mektubunda onlardan övgü ile bahsetti. Rav Arieh'ye şöyle diyordu: "Bu yazımda, kişisel eğilimlerimin beni etkilemesine izin vermeyeceğim." Rav Kook bununla da kalmamış onu kıramayacağını bildiği bir gemi acentesine de bir mektup yazarak kız ve ailesi için indirimli biletler istemişti.

Hayatı boyunca Rav Kook, ondan nefret edenlere nefretle karşılık vermemeye çalışmıştı. O şöyle öğretirdi: "Talmud bize İkinci Tapınağın sebepsiz nefret yüzünden yıkıldığını öğretir. Belki de Üçüncü Tapınak, sebepsiz sevgi yüzünden yeniden inşa edilecektir."