alcakgonulluFrank Lloyd Wright'ın şahit olarak çıktığı bir mahkemede kendisi hakkında "yaşayan en büyük mimar" olarak bahsettiği söylenir.

Daha sonra eşi onu bu kadar iddialı bir şekilde konuştuğu için eleştirdiğinde Wright ona şöyle cevap vermiş: "Başka çarem yoktu ki. Mahkeme huzurunda doğruyu söyleyeceğime dair yemin etmiştim."

Yahudi yasaları şahitlik yapanların gerçeği söylemeleri konusunda çok sıkı kurallar belirlemiştir (dokuzuncu emir yalan yere yemini yasaklar). Buna rağmen Talmud'daki bir bölüm, bu yasaların bazı durumlarda din bilginlerine bile gerçekten sapmaya izin verdiğine dikkatimizi çeker: "Bu üç konuda bilginler gerçeği gizleyebilir: Talmud hakkındaki bilgileri, yatak konuları ve misafirperverlik."

Talmud'un açıklamalarına göre: Biri bir din bilginine Talmud'un belli bir bölümü hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sorduğunda o konuyu bilse bile, kendini övdüğü hissini vermemek için bilmediğini söyleyebilir. Bunun dışında bir din bilgini (veya herhangi bir kişi) cinsel yaşamı konusunda bir soru ile karşı karşıya kaldığında (örneğin "dün karınla birlikte olmak için mi kütüphaneye gelemedin?") gerektiğinde yalan söyleyerek mahremiyetini korumaya hakkı vardır. Talmud hakkındaki açıklamaların toplandığı ve ortaçağda yazılan bir metin olan Tosafot'ta da belirtildiği gibi, bunun gibi uygun olmayan sorular sorulduğunda insan hasta olduğunu veya acil bir durum çıktığını söyleyerek cevap verebilir. İnsanın özel hayatının ayrıntılarının başka hiç kimseyi ilgilendirmediği Talmud tarafından da çok açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Yalan söylemenin izin verildiği üçüncü konu ise misafirperverliktir. Bu görüş aslında insana garip gelebilir ancak mantıklı bir açıklaması vardır. Bir din bilgini misafir kaldığı bir evde ev sahipleri tarafından çok iyi bir şekilde ağırlanmış olabilir. Ancak bunu etrafındakilere anlatırsa bunu duyan diğer kişiler o ev sahiplerinden faydalanmaya kalkabilirler. Bu yüzden de bu konuda yalan söylemek veya misafirperverliğin derecesini olduğundan daha az göstermeye izin vardır. 

Talmud şöyle sorar: "Din bilginlerinin bu konularda yalan söyleyebileceklerini bilmemiz niye bu kadar önemli ?"

Rav Mar Zutra bu soruya şöyle cevap verir: "Kayıp bir eşya buldunuz ve din bilgini size gelip bu eşyanın kendisine ait olduğunu söylerse bu kişinin sadece bu üç konu hakkında yalan söyleyebileceğini bilirseniz, hiç soru sormadan bulunan eşyayı ona geri verebilirsiniz. Zira bu üç sebebe dayanarak yalan söylemek o kişiye genelde güvenmemek için bir sebep teşkil etmez. Ancak başka konularda da yalan söylediğini biliyorsanız, o zaman bulduğunuz eşyayı herhangi bir ispat olmadan geri veremezsiniz." 

Sonuç olarak bir din bilgini - veya herhangi bir Yahudi - ne durumlarda yalan söyleyebilir?

Alçak gönüllü görünmek, özel hayatını korumak ve başkalarına zarar vermeye meydan vermemek için yalan söylenebilir. Bunun dışında her zaman doğruyu söylemekle yükümlüyüz.