nazik olmakSadece iyi niyet yeterli değildir; bunun dışında kişi iyi niyetinin olumlu sonuçlar doğurması için de çaba göstermelidir.

İşte insanın konuşmadan önce sözlerini tartması bunun için önemlidir. MS ikinci yüzyılda yaşamış Rav Meir'in yasta olan kişiye huzurdan çok acı veren teselli sözcüklerini eleştirmesi bu yüzdendir: Yasta olan bir insana bir sene sonra yanaşarak onu teselli etmeye çalışanı neye benzetebiliriz? Bacağı uzun bir süre önce kırılmış olan bir adama rastladığında şöyle konuşan bir doktora, "Seni tedavimin iyi olduğuna inandırmak için, bacağını bir daha kırayım, sonra da yerine oturtayım." 
Talmud Bavli, Mo'ed Kattan 21b