Kötü Komşudan Uzak Dur

Tevrat'a göre Avraam'ın yeğeni Lot, uzun seneler boyunca amcasının yanında yaşamıştı. Nedense daha sonra Sodom şehrine taşındı. Bilindiği gibi bu şehir, Tevratta, bütün kötülükleri temsil eder. Lot aslında o şehirde oturan Sodomlu komşuları kadar kötü huylu olmadı. Ancak, onların karakteri kısmen de olsa onu etkiledi. Örneğin Sodom halkı, Lot'a misafir olarak gelenlerin kendilerine ''tecavüz edilmek üzere'' teslim edilmelerini istemişti.

Lot bu teklifi reddetti, fakat karşılığında çirkin bir şekilde, onların yerine kendi iki kızını teklif etti. (Bereşit 19:4-8). Eninde sonunda Tanrı, Sodom şehrini yerle bir ettiğinde Lot'u kurtarmıştı. Belki de bunun sebebi Lot'un dürüstlüğünden ziyade, Avraam'ın yeğeni olduğu içindi.

Yahudi geleneğinde akranların kişi üzerindeki etkilerinin çok güçlü olabileceği kabul edilir. Tevrat'taki diğer bir öyküde, Levi kabilesi üyelerinden olan Korah, Reuven kabilesinden 250 kişi ile ittifaka girerek Moşe'ye meydan okumaya, hatta devirmeye yeltenmişti. Tevrat'ı yorumlayanlardan bazıları, Korah'ın nasıl olur da Reuvenlilerle güç birliği yapabildiği hakkında fikir yürütmeye çalışmışlardır. Onbirinci yüzyıl klasik Tevrat yorumcusu Raşi, İsraillilerin çölde geçirdikleri süre boyunca Korah ve ailesinin Reuvenlilerle beraber yaşadıklarını açıklamaktadır. (Raşi'nin Bamidbar 16:1 hakkındaki yorumu). Bu öyküden bildiklerimize dayanarak, güçlü bir demagog olan Korah'ın Reuvenlileri etkileyerek, isyan için ona katılmalarına ikna etmiş olabileceğini düşünebiliriz. Bu olaydan kısa bir müddet sonra, Korah ve 250 isyancı Tanrı tarafından öldürülmüştü. Farklı bir konuda fikir beyan eden bir Mişna yorumuna göre: '' Kötü insan da komşusu da lanetlenmelidir. '' (Nega'im 12:6)

Bir anne baba olarak çocuklarınız hakkında devamlı olarak çok önemli kararlar verme durumundasınız. Belki de bu kararlardan en önemlilerinden biri, onları hangi semtte, hangi komşuların arasında yetiştireceğiniz veya hangi okula göndereceğinizdir. Çocuklar aslında öncelikle anne ve babalarından etkilenirler. Ancak belli bir yaştan sonra, akranlarının da onların üzerindeki etkileri çok önemli olmaya başlar. Belki de bu yüzden aynı evde yetişen ve aynı değerleri benimseyen kardeşler bile farklı bir şekilde gelişebilirler. Çocuklarınızın büyüdüklerinde nasıl insanlar olacaklarını tahmin etmek istiyorsanız, öncelikle onları kimlerle beraber yetiştirdiğinize dikkat etmeniz gerekir. Örneğin çocuğunuzu göndereceğiniz okulu seçerken, sadece birinci sınıfa değil, karakter özelliklerinin daha çok geliştiği daha büyük sınıflara bakmanız gereklidir. 

Tevrattaki Lot ve Korah öykülerinin bizlere hatırlattığı gibi kötülük, her zaman için iyilikten daha kuvvetli bir etkendir. Örneğin ''kötü bir çocuğun'', ''iyi bir çocuğu'' uyuşturucuya alıştırması ''iyi çocuğun'' arkadaşının uyuşturucuyu bırakmaya ikna etmesinden daha kolaydır. Yetişkinler için de bu konu aynen geçerlidir. Örneğin Lot, komşularını manevi olarak pek de yükseltememiş, halbuki onlar onu kötü yönde etkileyebilmişlerdir.

Kötü komşulardan uzak durun. Daha da önemlisi çocuklarınızın kötü insanlardan uzak durmasını sağlayın.