kadehTalmud'da yer alan bir İbranice kelime oyununa göre, insanın karakterini ortaya çıkaran üç özellik vardır: "insanın kadehi, cüzdanı ve öfkesi" (Talmud Bavli, Eruvin 65b).

Kadehiyle ("be-koso"): Karşımızda duran adam aşırıya kaçmadan içebiliyor mu? Yahut ta bu adam bir alkolik midir? Alkolün etkisi altındayken nasıl davranıyor acaba?

Yahudi yasalarına göre alkol tüketilmesine izin verilmesine rağmen (Şabat günü "kiduş" okunurken şarap içilir, Pesah'ta dört kadeh şarap tüketilir), Tora, alkolik olanları hor görür. Örneğin Lot, kendini kaybedercesine sarhoş olduktan sonra öz kızları ile yatarak onları hamile bırakır (Bereşit 19:33-38). Vayikra'da ise rahiplerin alkol aldıktan sonra kutsal görevlerini yapmaya çalışmaları kesinlikle yasaklanmıştır (Vayikra 10:8-11).

Cüzdanıyla [cebiyle] ("be-keeso"): Karşımızdaki adam cömert mi, cimri mi? Rav'lara göre, hayır işlemeyi sevmeyen cimri adamın putlara taptığı addedilir. Gerçekten de Yahudi kaynaklarına göre, Tanrı'dan ziyade altına taptığı için bu tür kişilerin putlara taptığı söylenebilir.

Öfkesiyle ("be-ka'aso"): Karşınızdaki insan çok çabuk kızan türden mi? Daha da önemlisi, öfkelendiğinde, onu kızdıran kişiye haksız sözler mi söylemektedir? Çabuk sakinleşip daha sonra o kişiyle barışıyor mu?

Karakterinizi ele veren üç özellik - "koso, keeso, ka'aso"
Aşırıya kaçmadan içebiliyor musunuz? Yahut ta alkolik misiniz?
Cömert misiniz, cimri mi?
Gerektiği zaman kızıp, öfkenizi adil bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Yahut ta çabuk hiddetlenip haksız sözler mi söylüyorsunuz?

"Koso, keeso, ka'aso"