sebepsizBirinci Tapınak ne sebeple yıkılmıştı (MÖ 586)? [O zamanlarda yaşayan Yahudiler tarafından] işlenmiş olan üç kabahat yüzünden: putperestlik, cinsel ahlaksızlık ve cinayet...

 

Yüzyıllar sonra (MÖ 70), Tora okuyan, Emirleri uygulayan ve hayırseverlik yapan Yahudiler'in bulunduğu bir ortam sağlanmış olmasına rağmen, ikinci Tapınak neden yıkılmıştı? Çünkü "sebebi olmayan nefret" etrafta kol geziyordu. Bu da bize "sebepsiz nefret" kabahatinin üç günaha, putperestliğe, cinsel ahlaksızlığa ve cinayete, eş değerde olduğunu öğretir.

- Babil Talmud'u, Yoma 9b

Yeşiva Üniversitesi Talmud profesörlerinden Rav Aaron Kreiser, yıllar önce şu soruyu sormuştu: En ciddi günahlar yüzünden yerle bir edilen birinci Tapınak sadece 70 sene sonra yeniden inşaa edilebildiyse, görünürde daha önemsiz bir suç olan sebepsiz nefret yüzünden yıkılan ikinci Tapınak neden hala yeniden inşaa edilmiş değil? Rav Kreiser şu cevabı önermişti: İnsanlar korkunç suçlar işlediklerinde ve bunun sonucunda ciddi olarak acı çektikleri durumlarda bazen, bir adım geri atarak yaptıkları kötülüklerin farkına varırlar ve tövbe ederler. Birinci Tapınağın yıkılışının ardından Yahudi toplumundaki çoğu kişi için durum buydu. Ancak "sebepsiz nefret" günahını işlemiş olan kişiler, günah işlediklerini hiç bir zaman kabul etmedikleri için, hiç bir zaman da tövbe etmezler. Bu insanlar, bir taraftan "sebepsiz nefret"i kınayan Talmud cümlelerini size tekrarlarken, diğer taraftan da kendi kişisel nefretlerinin neden geçerli olduğunu ve hasımlarının neden bu nefrete layık olduğunu anlatırlar. Bu yüzden de "sebepsiz nefret", cinayet ve putperestliğe nazaran daha az vahim bir günah olarak görünse dahi, hiç kimse bu günahı işlediği için tövbe etmez ve bu günahı kalbinin derinliklerinden koparmaz. İşte bu yüzden de biz, ikinci Tapınağın yeniden inşaa edilmesine layık değiliz.

"Sebepsiz nefreti" kalbinizden atmaya çabalarken, önce bu sevmediğiniz kişiyi gözünüzün önüne getirin. Bu kişiye karşı olan nefretinizin geçerli olduğunu bile düşünseniz, o kişiye karşı gösterdiğiniz düşmanlığın size yaptığı kötülükle ne kadar oranlı olduğunu göz önüne getirmeye çalışın. Eğer hakikaten de biraz nispetsiz olduğu sonucuna varıyorsanız, o zaman, nefretinizin en az bir kısmının sebepsiz olduğunu anlayacaksınız.

Sebepsiz nefreti söküp atmanın diğer bir yöntemi: Sevmediğiniz o kişi hakkında iyi bir şeyler arayıp bulmaya çalışın ve bu yeni edindiğiniz bilgilerin hislerinizi eğitmesine izin verin. O kişiyi düşündüğünüzde de, kişinin o iyi yönlerini hayal etmeye çalışın.

Kim bilir, bu şekil bir tavır değişikliği sonucunda ne kadar çok iyilik yaratılabilir? Filistin'in Aşkenaz Hahambaşısı Rav Abraham Isaac Kook (1865-1935) şöyle derdi: "Talmud bize İkinci Tapınağın sebepsiz nefret yüzünden yıkıldığını öğretir. Belki de Üçüncü Tapınak, 'sebepsiz sevgi' yüzünden inşaa edilecektir."