İnsanları olumsuz sınıflandırmayınPeygamberlerin her türlü deyişini Yahudi geleneğinin kutsal ve aydınlatıcı olarak kabul edeceği düşünülebilir.

Ancak bu her zaman geçerli değildir. Örneğin Rav'larımız Yeşaya'nın şu sözlerinden pek hoşnut değillerdi: "Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum."

Midraş, Tanrı'nın Yeşaya'ya şöyle hitap ettiğini varsayar, "Kendin için 'ben dudakları kirli bir adamım' diyebilirsin. Bunu kabul ederim. Ancak, 'dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum' sözlerini kullanmaya nasıl cüret edersin?" (Şir Aşirim Rabba). 

İnsanları olumsuz bir tutumla sınıflandırmak, "stereotiplemek", dedikodu ve söylentiler gibi, çoğunlukla, negatif sonuçlar yaratır. Kızgınlığının sebebi ne olursa olsun Yeşaya, bu sözleriyle bütün bir milleti yargılarken, birçok masum kişiyi de haksız yere yargılamıştır. Ancak maalesef genel olarak hepimiz, Yeşaya gibi, ait olduğumuz grup dışındaki grupları olumsuz sınıflandırma yanılgısına düşeriz. Amerika'da kürtaj, silah bulundurma yetkisi, dinin devlet işlerindeki yeri gibi konularda farklı görüşlere sahip olan insanlar çoğunlukla birbirlerini zalimce ve haksızca suçlarlar. Yahudi cemaatlerinde de, Reform ve Konservatif Yahudiler tarafından Ortodoks Yahudilere karşı kötü huylu, bazen nefrete kaçan olumsuz sınıflandırmalar, "stereotiplemeler" yapılabilmektedir. Aynı tutum Ortodoks Yahudiler tarafından, din açısından daha liberal olan kardeşlerine yönelik olarak uygulanmaktadır. Farklı ülkelerden Yahudiler arasında veya savaş veya barış yanlısı olanları arasında da buna benzer sınıflandırmalar görülmektedir. Yahudi olmayan grup ve ülkelerin de bu şekilde "stereotiplenmesi" hatalıdır.

Bu tutumun, insanların Şabat sofrasının etrafında rahatlatıcı ve geniş kapsamlı konulardan bahsetmesi gerektiği Şabat gününde ortaya çıkması özellikle çok üzücüdür. Melekleri davet ettiğimiz Şabat sofrasının (Şalom Aleyhem şarkısı, bizimle birlikte olmaları için meleklere yönelik bir davettir) Tanrı'nın bazı yaratıklarının birbirlerine iftira etme yeri haline gelmesi ne kadar büyük bir çelişkidir. Bu hata belki de bize çok önemli görünmeyebilir. Ancak Talmud döneminin Rav'ları bu tür olumsuz sınıflandırmaları en büyük cezalara layık görmüşlerdir. Önümüzdeki Şabat kendimizi kontrol edelim ve ait olduğumuz grup hakkında başkaları konuşurken uygulamalarını istediğimiz hassasiyet ve doğruluğu, bizim onlar hakkında konuşurken gösterip göstermediğimize dikkat edelim.