Yukarıda ne olduğunu bil: gören bir göz...
- Atalarımızın Ahlak Öğütleri (Pirkei Avot)

1700-1760 tarihleri arasında yaşamış olan Hasidizm'in kurucusu Rav Israel Baal Şem Tov, günlerden bir gün yakındaki bir kasabaya gidebilmek için sürücüsü ile birlikte bir at arabası kiralar. Bir müddet sonra arabacı ve yolcusu, içinde nefis ürünler olan bir tarlanın yakınlarına varırlar.

Arabacı arabasını durdurarak -kim olduğunu bilmediği- Baal Şem Tov'a şunları söyler: ''Bu tarladan bizim için şu nefis sebzelerden toplayacağım. Sen gözcü ol. Birileri gelirse bana seslen.''

Arabacı eğilip sebzeleri toplamaya başladığında Baal Şem Tov haykırır, ''Görüldük!, Görüldük! ''

Arabacı korku içinde yerinden fırlar ve arabasına dönerek hızla oradan uzaklaşırlar. Biraz yol aldıktan sonra, arabacı arkasına bakar ve peşlerinde kimsenin olmadığını farkeder.

''Niçin böyle haykırdın ?' diye çıkışır din adamına, ''Bizi gözetleyen hiç kimse yoktu ki.''

Baal Şem Tov gökleri işaret eder: ''Tanrı bizi gözetliyordu. Tanrı her zaman gözetler.'' ***