Soluduğum havayı ben yaratmadım
Beni ısıtan güneşi de...
El ve beyin kaslarımı
Tarlayı sürecek
Ekecek

Ve hasat yapacak
Güçle
Ben donatmadım
Kendi kendini yaratmış
Bir insan olmadığımı
Biliyorum ben.

- Rav Ben Zion Bokser

Çocuklar ve gençler her gün yaptıkları iki şeyden özellikle nefret ederler: gece yatağa yatmak ve sabahleyin erken kalkmak. Bazı kişiler ise sabah kahvelerini içmeden tam olarak "sosyal" ve tam olarak "insan" olamadıklarını iddia ederler.

Yahudi geleneklerinde ise güne hoş bir şekilde başlamak için farklı bir yöntem buyurulur. Yataktan kalkar kalkmaz ağzından çıkan ilk sözcüklerin şükran ve neşesini ifade etmesi için, uyandığında her Yahudi'nin bu duayı söylemesi gereklidir:

Mode ani lefaneha, meleh hay vekayam, şehehezarta be nişmati behemla, rabba emunateha.

(Senin önünde şükranla duruyorum, ey yaşayan ve ebedi Kral, ruhumu bana merhametle iade ettiğin için. Sen ölçülemeyecek derecede güvenilirsin.)

Eğer bu duayı sabahları okumayı şimdiye kadar adet haline getirmediyseniz, bu haftanın her gününü Mode Ani duasıyla başlatmayı ve bu şekilde armağanların en değerlisi olan hayat için Tanrı'ya şükran duygularınızı ifade etmeyi deneyin. Gelecek hafta boyunca ise bu duanın sözcüklerini tekrarlarken, anlamlarının üzerinde durmaya ve söyleyiş şeklinin mekanik olmamasına özellikle özen gösterin. Mode Ani'yi söylemeden önce de, yaşamınızda sizi gerçekten mutlu eden en az bir şeyi gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Huşu, hayranlık ve şükran hisleri ardı ardına benliğinizi saracaktır. ***