Modern (Amerikan) hukuk kuralları haklara saygı gösterme prensibi üzerine kurulmuştur. Geleneksel Yahudilikte ise yükümlülükler öne çıkar. Bazı durumlarda yasalar, hiçbir şey yapılmamasına izin verebilir. Yahudilikte ise etkin bir şekilde iyilik yapılması gerektiği ısrarla vurgulanır.

Vayikra 19:16, "komşu[muzun] kanı akıtılırken seyirci kalma"mamızı buyurur. Modern mahkemeler, başkasının hayatı tehlikede olduğunda yardım etmeme hakkını defalarca teyit etmiştir (örneğin, sığ bir su birikintisinde boğulmakta olduğunu gördüğünüz küçük bir çocuğu kurtarmakla yükümlü değilsiniz). Tora ise, başkasının hayatı bahis konusu olduğunda bizi harekete geçmeye mecbur eder.

Başkaları bize muhtaç olduğunda "ilgisiz kalmama kuralı" (Yahudi yasalarına göre), hayati tehlike arzetmeyen bazı durumlar için de geçerlidir. Modern yasalar, yolda bulduğunuz (belli bir değer taşıyan) eşyayı sahibine iade etmeye sizi mecbur eder. Ribi Nahum Ansel'e göre Tora, yolda bulunan kayıp eşyanın yerden kaldırılmasını mecbur eden tek yasa kaynağıdır. Tora'ya göre, kayıp bir eşyaya rastladığınızda "görmezlikten gelmeyeceksin" (Devarim 22:1-3).

"Görmezlikten gelmeme" inancı, ayakta kalmış olan yaşlı kişiye yerinizi verme kuralının ardındaki mantıktır. "Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara saygı göstereceksin" (Vayikra 19:32). Buna rağmen, otobüs veya metroda oturacak bir yere ihtiyacı olan yaşlı bir kişi ile gözgöze gelmemek için yüzlerini gazetelerine gömen gençlere sık sık rastlamaktayız.

Aynı mantıkla, mahkemede görülen bir davada başkasının savunmasına yardımcı olacak bilgiye sahipseniz, size doğrudan çağrı yapılmamış bile olsa, ortaya çıkıp elinizdeki bilgiyi paylaşmakla yükümlüsünüz (Vayikra 5:1).

Kısacası iyi bir insan olmak istiyorsanız, sadece kötülük yapmaktan imtina etmekle kalmayıp, fiili olarak iyilik yapmanız gerekmektedir. ***