Talmud'un çok tanımıy bölümlerinden birinde şu öğretiye rastlarız: "bir erkeğe göre bir kadın, misafir ağırlama konusunda daha isteksizce davranır" (Bava Metsia 87a). Bu cümle kadınların daha cimri bir mizaca sahip olduklarını ima ettiği için genellikle, "kadın düşmanları" olarak algılanır.

Rav Berel Wein ise aynı fikirde değildir: "Bu cümle kesinlikle ayrımcı veya eleştirici bir yaklaşım getirmemektedir. Sadece, objektif bir şekilde, evde misafir ağırlamanın yükünün gerçekte kimin üzerinde olduğunu belirten bir ifadedir."

Tarih boyunca ve günümüzde bile, evlerin çoğunda temizlik, yemek pişirme ve misafirlerle ilgilenme yükü genellikle kadına düşmüştür. Bu yüzden de, misafirperver kocanın haber vermeden eve getirdiği konuklar konusunda ev hanımının "isteksizce davranmasına şaşırmamak gerekir. Wein'a göre eve habersiz konuk getiren misafirperver erkek cömert veya alicenap bir kişi değil, bir Yidi deyimin belirttiği gibi, "başkasının sırtından geçinen bir 'tzadik'tir (erdemli, dürüst kişi)." Zira öncelikle düşünmeniz, saygı göstermeniz gereken kişi, eşinizdir.

Avraam, üç bin senedir Yahudi misafirperverliğinin simgesi olarak görülmüştür. Bereşit'in 18. bölümü, Avraam'ın çadırına (melek olduklarını bilmeden) davet ettişi gezginlerden bahseder. Wein'a göre Avraam'ın misafirperverliğinin en etkileyici yönü, konuklarla ilgilenmeyi karısı Sara ile eşit olarak paylaşmıyor olmasıdır. Sara bir taraftan ekmek pişirirken Avraam diğer taraftan misafirlere su getirilmesi ve dinlenecek bir yer hazırlanması ile ilgilendi, "sışırlarına koşarak" et hazırlanması için "besili bir buzağa seçip uşağına verdi". Wein şöyle bir sonuca varır: "Misafirperverliğin zevklerinde olduğu gibi hazırlığında ve yapılacak işlerde de Avraam, Sara ile tam olarak ortaktıy." Gerçek misafirperverlik, işlerin adil bir şekilde bölünmesini gerektirir.

Eve bir konuk davet etmeden önce yaptığıınız bu işin eşiniz tarafından onaylanmıyor olmasına dikkat edin. Daha sonra da, misafiriniz eve geldiğinde, bu güzel mitzva'nın hem zevklerinin hem de yükünün ikiniz tarafından eşit bir şekilde paylaşılmasına özen gösterin. ***