New York merkezli Özürlülere Yardım için Ulusal Yahudi Konseyi, Yahudi gazete ve dergilerinde düzenli olarak ilanlar vererek, okurlarına çağrıda bulunur: "Gelişme özürlü olan biri için gerçekten de anlamlı bir şey yapmak istiyor musunuz?" İlanın devamında Maimonides'in Yahudi yasaları kanunnamesi Mişne Tora'dan bir bölüm yer alır: "Muhtaç bir Yahudi'ye yapılabilecek en büyük yardım...

Kendi kendine yeterli olabilmesi için ona iş sağlamaktır" ("Fakirlere Yardımla İlgili Yasalar," 10:7). Bu tür ilanlarla okurlar, kendi iş yerlerinde gelişme özürlü bir kişiye uygun bir iş bulmaları konusunda teşvik edilirler.

Bundan yirmi, otuz, belki de elli sene önce, benzer ilanlara rastlamak mümkün değildi. Nostaljik bir şekilde eski "iyi" günleri anan kişiler, herhalde, fiziksel veya zeka özürlülerin o zamanlardaki hallerini düşünmekten uzaktır. Zira geçmişte, bu tür insanlara genelde farklı davranılır, bilmezlikten gelinirdi. Özürlü çocukları olan anne ve babalar onları gizli tutmaya çalışır, başkalarına rastlamamak için sokağa geceleri çıkarırlardı. Daha da eski zamanlarda, örneğin eski Yunan'da Ispartalılar döneminde yeni doğan özürlü bebekler, doğa şartlarında ölüme terkedilirdi.

Günümüzde ise dünyamız, gelişme özürlülere çok daha sıcak bakmaktadır. Bazı şirketler özürlü kişileri becerilerine göre işe yerleştirmek için özel kontenjanlar ayırmaya başlamıştır. Örneğin, Down sendromlu bazı gençlere üniversitelerin yemekhanelerinde iş verilebilmektedir.

Fiziksel veya zeka özürlü birine iş sunacak durumda mısınız? Bundan daha yüce, bundan daha önemli bir "mitzva" gerçekten de pek az bulunur. ***