"Ben küçükken," diye anlatıyor Rav Telushkin, "birilerine karşı devamlı olarak kin besleyen bir arkadaşım vardı. İlkokulda iken, fitneci olduğunu düşündüğü bir sınıf arkadaşına kızmıştı.

Üniversiteye başladığında ise, (ona göre) hakkı olmadığı halde burs kazanan bir sınıf arkadaşına öfkelenmişti. Bir ara ise, seneler önce ona söylediği bir yalan yüzünden annesine çıkışmıştı."

"Çok yetenekli olmasına rağmen bu arkadaşım, gençliğinde ondan beklenen başarıyı bir türlü elde edememişti. Neden?"

"Ben bir psikolog değilim. Ancak şöyle düşünüyorum. Bu arkadaşım zihinsel ve duygusal enerjisinin gereğinden fazlasını, öfkesinin o anki hedefi olan kişiye karşı bir 'dava' oluşturmak için harcıyordu. Kim bilir, aleyhinde olanların niyet ve eylemlerini acımasızca inceden inceye tetkik etmek için ne uzun saatler harcamıştır."

"Dindar bir kişi olmasına rağmen bu arkadaşım,Yahudi geleneğinin yatmadan önce her kişinin söylemesini önerdiği duadan hiç nasibini alamamıştı. Her Yahudi gece yatmadan önce, Yahudiliğin inanç beyanı olan Şema duasını söylemelidir. Şema'dan önce de şu sözleri söylemesi önerilir:"

"Evrenin Hakimi: Beni öfkelendirmiş olan veya beni tahrik etmiş olan veya bana; vücuduma, mülküme, onuruma, veya benim olan herhangi bir şeye; istemeyerek, isteyerek, dikkatsizce veya bilinçli olarak; gerek sözle, eylemle, düşünce ile, fikirle - gerek bu hayatta ('begilgul ze') veya başka bir hayatta ('begilgul aher') - karşı günah işlemiş olan her kimse onu bu sözlerimle affediyorum. Yeter ki hiçbir insan, benim yüzümden cezalandırılmasın. Ey Tanrı'm ve atalarımın Tanrı'sı, iraden öyle olsun ki artık günah işlemeyeyim. Sana karşı işlediğim günahlar ne olursa olsun onları sonsuz merhametinle, ancak acı ve kötü hastalıklara meydan vermeden, yok edesin. Ağzımın ifadelerinin ve yüreğimin düşüncelerinin nezdinde kabul bulmasını sağla ey Sen, Kayam ve Kurtarıcım."

"Bu sözler Yahudi din bilimindeki sağduyuya dayalı formülü izler: Kendi kusurlarımız için Tanrı'dan af dilemeden önce başkalarının bize karşı işlediği günahları affetmeliyiz."

"Bu sözleri söyleyin. İçerdikleri mesajı kalbinizde hissedin. Bu alışkanlık, huzurlu bir şekilde uykuya dalmanızı ve huzurlu bir şekilde uyanmanızı sağlayacaktır. Bu sözlerin bir fotokopisini yapıp o arkadaşıma göndermeyi düşünüyorum. Ancak bunu isim belirtmeden yapmam gerekecek herhalde. Aksi takdirde arkadaşım bana kızabilir." ***