Fikirlerini beğenmediğin insanlardan bile öğren

Talmud'da adı geçen binbeşyüz kadar hahamdan anlaşıldığı kadariyle sadece bir tanesi dinini inkar ederek Yahudiliği terketmiştir; ikinci yüzyıl Rabi Akiva'sıyla aynı zamanda yaşamış olan Elişa ben Abuya. Nedenleri efsanelere bürünmüş olan bir orta yaş krizi sırasında Elişa imanını kaybetmiş ve "Hakim de yoktur, adalet te", inancına kapılmıştır.

Doğal olarak diğer hahamlar kendilerini ve hayat şekillerini reddettiği için Elişa'ya düşman kesilmişlerdi. Ona artık adı ile hitap etmiyorlar, "Aher" ("öbürü") lakabını kullanmakta ısrar ediyorlardı. Ancak Elişa'nın öğrencisi ve arkadaşı olan bir tanesi, Rav Meir, onu terketmeyi reddediyordu. Elişa ile görüşmeye devam ediyor, onu Yahudiliğe dönme konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Rav Meir Elişa'nın daha önceleri öne sürdüğü öğretilerden bahsederek bunların halen geçerli olduğunu öne sürüyordu.