Yahudilerin toplumda yaygın olarak yarattıkları en olumsuz kanaatlerden biri, tefeciliktir. Örnek olarak, Shakespeare'in Venedik Taciri adlı eserindeki "kötü adam" Shılock, edebiyattaki en meşhur tefecidir.

Çoğu insan bugün hala Ortaçağdaki antisemitizmin Yahudilerin, Hıristıan komşularına yüksek oranda faiz uygulamalarından kaynaklandığını düşünür. (Yahudilerin ödünç para vermesi antisemitizmin gerçek nedeni değildi. Yahudi karşıtı hisler daha önce başlamıştı. O yüzden de Yahudilere birçok meslek yasaklanmıştı. Bu da onların tefecilikle uğraşmasına sebep olmuştu. Tefecilikle uğraşmaya başlamaları antisemitizmi şiddetlendirmiş ancak antisemitizme sebep teşkil etmemişti.)

Tora diğer Yahudilerden faiz almayı kesinlikle yasaklar. Yahudilerin hayatlarını daha çok tarımla kazandıkları bir devirde oluşturulan bu yasak, ahlak yönünden çok mantıklıydı. Zira sadece tarımla uğraşan bir toplumdaki insanların sadece acil durumlarda paraya ihtiyaçları olabilirdi.

Zamanla, Yahudilerin de dahil olduğu ekonomik ortamlar daha karmaşık bir hal aldı. İnsanların yeni bir iş açmak veya varolan bir işi genişletmek için borç paraya ihtiyaçları olmaya başladı. Bu durumda Tora'nın emrettiği faiz yasağı, ekonomik genişlemeyi engelliyordu. Ancak başkasının işini geliştirmesi için karşılığında birşey kazanmadan borç para verilmesi pek de mantıklı değildi. Ekonomik gelişmeyi teşvik etmek için daha sonraki zamanlarda Yahudi yasaları, bugün hala Ortodoks Yahudiler tarafından kullanılan ve heter iska (iş yapma izni) olarak bilinen "yasal bir model" geliştirdi. Yasalara uygun olan bu izne göre, ödünç para veren kimsenin "kârın" belli bir yüzdesini alması garantilenir. Belirlenen bu yüzde, kâr olsun veya olmasın mantıklı bir faiz oranına tekabül eder.

Heter iska kuralı, sadece işle ilgili ödünç verilen para için geçerlidir. Yahudi yasaları ihtiyaç durumunda verilen borçlarda bu sistemin kullanılmasını yasaklar. Eğer birinin gıda, giyecek, kira, okul ücreti gibi gereksinimler için paraya ihtiyacı varsa, hiç faiz almadan gereken miktarı (veya verebileceğiniz kadarını) ödünç vermelisiniz. Mantıklı olarak, ödenmediği durumlarda size fazla zarar vermeyecek bir miktarın ödünç verilmesi önerilir.

Dünyanın her tarafındaki birçok Yahudi toplumunda, ücretsiz olarak ödünç para veren örgütler mevcuttur. Bu örgütlerin bazıları yüzlerce insana ödünç para verir. Bu paraların geriye ödenme oranının çok yüksek olduğu belirtilmektedir.

Ciddi mali zorluk çeken kişilere faiz almadan ödünç para vermek, Yahudi geleneğine göre en onurlu gemilut hesed - merhamet - davranışlarından biridir. ***