eglenmekDindar insanların genellikle ciddi oldukları, zihinlerinin ise sürekli olarak yükümlülükleri ile meşgul olduğu düşünülür. Bu durumda eğlenceye ve hayattan zevk almaya çok az zaman ayırabildikleri zannedilir.

Ancak Tora'ya baktığımızda bir evlilikte zevk ve eğlencenin çok önemli bir rol oynadığını, bu unsurların evlilik ilişkisinin esasını teşkil eden kısımlardan olduğunu hatırlarız. Yitzhak ve Rivka'nın ilişkisini tarif ederken Tora'nın kullandığı şu sözleri düşünün: "Yitzhak metzahek et Rivka işto". Bu sözleri ya "Yitzhak karısını okşuyordu [veya onunla oynuyordu]" diye tercüme edebilir, ya da "Yitzhak karısını güldürüyordu" olarak algılayabiliriz. Bu cümlenin ait olduğu metne bir bütün olarak baktığımızda (Bereşit 26:8) cinsellik unsurunun ağır bastığını hissederiz.

Devarim kitabında hiç de romantik olmayan bir bölümde bile zevk ve eğlence kavramının izlerine rastlarız. Bu bölümde Tora bazı erkekleri askere alınmaktan muaf tutar (ölüm kalım savaşları hariç): "Yeni evli bir adam savaşa gitmeyecek, ona herhangi bir görev verilmeyecek. Bir yıl özgürce evde kalıp karısını mutlu edecek" (Devarim 24:5).

İnsanın evlendiği karısını mutlu etmesi, onunla oynaması, onu okşaması, karısını güldürmesi - bütün bunlar sadece sağduyunun dürtüsü veya modern çağın buluşları değil, Tora'nın içinden çıkan tarif ve talimatlardır.

Eğer kendiniz ve eşiniz çocuk yetiştirme, parasal problemler, uykusuzluk ve zaman kıtlığı gibi yükler altında ezildiğinizi hissediyorsanız, sadece çocuklarınızla değil birbirinizle oynamaya mutlaka zaman ayırmalısınız. Üzerinizdeki baskılar hiçbir zaman azalmayacaktır. Ancak evliliğiniz Yitzhak ve Rivka'nınki gibi neşeli ve duyarlı ise, her şey bir bakıma katlanılmaya değer görünecektir.