Günlerden bir gün, kayınpederi Yitro'nun sürülerinden birine çobanlık yapmakta olan Moşe, alev alev yanmasına rağmen bitmeyen bir çalı görür. Bu garip görüntüyü daha yakından incelemek için yaklaştığında göklerden gelen bir ses duyar. Tanrı ona Mısır'a dönmesini ve İsrailli köleleri özgürlüklerine kavuşturmasını emretmektedir.

Tanrı'nın Moşe'ye şahsen seslenerek ona bizzat emir vermesi, gerçekten de şaşılacak bir şeydi. Ancak Moşe, Tanrı'nın emirlerini hemen yerine getirmedi. Tevrat'ta yazılı olduğu gibi, '' Ve Moşe gitti ve kayınpederi Yitro'nun yanına dönüp ona dedi: ' Rica ederim gideyim ve Mısır'da olan kardeşlerimin yanına döneyim, ve onlar daha hayatta mıdırlar göreyim.' Ve Yitro Moşe'ye 'Barış içinde git' dedi. '' (Şemot 4:18)

Seneler sonra Moşe, İsraillilere çölde önderlik ettiği sırada, ona kayınpederinin onu ziyarete geldiğini söylerler. Yitro yanına geldiğinde de: ''...Moşe kayınpederini karşılamak için çıktı ve eğilip onu öptü ve birbirlerine hal ve hatır sorup çadıra girdiler. '' (Şemot 18:7)

Kayınpederinin ziyareti boyunca Moşe, ona dostça ve saygılı bir şekilde davrandı ve onun nasihat ve tecrübelerinden faydalanmaya çalıştı. Örneğin, Tevrat'ta anlatıldığı gibi, İsrailliler sabahtan akşama kadar Moşe'nin yanına gelip ondan, aralarındaki her türlü tartışma konusunda hakimlik yapmasını isterlerdi. Öyle ki, günün sonunda Moşe, çoğu zaman çok yorgun ve bitkin oluyordu. Yitro ağırlığını koydu ve ona sitem etti: '' Yaptığın doğru değil. Kendini çok yıpratıyorsun... Bu iş senin için çok ağır...Bunu tek başına yapmamalısın. '' (Şemot 18:7). Moşe kayınpederinin sözlerine kulak verdi ve bir adalet sistemi kurdu. O günden sonra Moşe'nin sadece en zor davalara bakması istendi. Moşe/Yitro modelini hiçe sayarak kayınpeder veya kayınvalidelerine düşman gibi davranan çok insan vardır. Örneğin bazı kadınlar, devamlı olarak kocalarının anne ve babasını eleştirmenin ötesinde, onlarla beraber olmamaları için kocalarını ikna etmeye çalışırlar. Bu davranışlarını haklı göstermek için de çeşitli sebepler uydururlar. Örneğin, kendisi dindar olan kadınlardan biri, dine pek önem vermedikleri bahanesi ile kayınpeder ve kayınvalidesini dışlamıştır. Bu tip bir bahane Tevrat'ın ruhuna tamamen aykırıdır. Zira Moşe'nin kayınpederi hem dindar bir Yahudi değildi hem de bir Midıan rahibiydi (Şemot 3:16). Buna rağmen Moşe ona çok saygılı davranırdı. Yahudi ahlak kuralları bütün kayınpeder ve kayınvalideler için geçerli değildir. Bazıları hırçın olabilir veya devamlı olarak genç ailenin hayatına karışabilir. Bu gibi durumlarda gençlerin kendilerini korumaları için onlardan uzak durmaları gerekebilir. Ancak bu gibi durumlar kural değil istisnadır.Eğer iyi bir evliliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, kayınlarınız sıkıcı ve huysuz bile olsa yine de onlara çok şey borçlu olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız. Ne de olsa onlar, hayatınızdaki en önemli insanı, eşinizi, dünyaya getirip şekillendiren kişilerdir. Sadece bu sebep bile onlara şükran, hürmet ve saygı göstermemizi gerektirir. ***