Rav Telushkin kendi çocuğu ile oınamaya giden kızını eve geç getiren arkadaşına, bir randevusunu geciktirdiği için biraz sinirlenmişti. Ancak eve varıp gecikmesinin sebebini açıkladığında ona hak vermek zorunda kaldı: Arkadaşı son birkaç saati, ölen ve ailesi olmayan bir kadının cenaze merasimini düzenlemekle geçirmişti.

Yahudi geleneğine göre bu adamın yaptığına "hesed şel emet" (gerçek iyilik eylemi) adı verilir. Onbirinci yüzyıl Tora yorumcusu Raşi'nin yazdığı gibi, "Ölüye karşı yapılan iyilik gerçek iyiliktir; zira [bu durumda] insan karşılığını görmeyi beklemez" (Bereşit 47:29 hakkında yorum).

"Zira [bu durumda] insan karşılığını görmeyi beklemez" sözleri, başkalarına iyilik yaptığımızda çoğunlukla kalbimizin bir köşesinde, yaptığımız iyiliği kabul eden kişinin günün birinde bize yardım etme durumunda olacağı ümidinin yattığını ifade eder. Ölen kişiye yardımcı olduğumuzda, böyle bir şey mümkün olamayacağı için, art niyetsiz olduğumuz kesindir.

Yahudi yasası ölüleri gömmeye yardımcı olma mitzvasını çok önemser. Tora yasası bir rahibin (Kohen) cesetle temas etmesini genellikle yasaklar. Hele bir yüce rahibin bunu yapması kesinlikle yasaktır. Dindar Yahudiler arasında Kohen olanlar, ölen kişi karısı, çocuğu, anne babası veya kardeşi olmadığı takdirde, cenaze törenine veya gömülme merasimine katılmaz. En yakın akrabalarınınki de olsa, Tora'ya göre yüce rahibin cesetle teması olmasına hiçbir şekilde izin verilmez. Ancak ölüye gösterilen saygı o kadar büyüktür ki, bir yüce rahip yanlız seyahat ederken bir cesetle karşılaşsa gömülmesinden bizzat sorumlu duruma gelir (Maimonides, Mişne Tora, "Yas Tutmanın Yasaları").

Ölen birinin cenaze törenini düzenlemenin dışında "hesed şel emet" mitzvasını uygulamanın diğer bir yolu "Hevra Kadişa"ya katılmaktır. "Hevra Kadişa" her Yahudi toplumunda bulunur. Görevi, geleneklere göre ölüleri yıkamak ve gömülmeye hazırlamaktır.

Günlük Yahudi dua kitabı, ölenlerle ilgilenmeyi hem bu dünyada hem de gelecek dünyada ödüllendirilecek olan mitzvalar arasında sayar. ***