Tora Yahudilere düşmanlarını sevmeyi emretmese de, onlara karşı adil davranılmasını talep eder: "Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne veya eşeğine rastlarsanız, onu kendisine geri götüreceksiniz" (Şemot 23:4). Tevrat bize belki de haklı olarak nefret ettiğimiz bir kişi ile işimiz olduğunda, her şeye rağmen onlara karşı adil davranmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Bu durumda, nefret ettimiz bir kişiye ait kayıp bir eşya bulduğumuzda, bulunan eşyayı ona geri vermemiz gerekir. Mişle kitabında şu öğretiye rastlarız: "Düşmanın acıkmışsa doyur; susamışsa su ver" (25:21). Burada belirtilen fikir aynıdır. Yahudi yasaları aç olanı doyurmamızı emreder; aç olan kişinin düşmanımız olması bizi bu yükümlülükten kurtarmaz.

Düşmanlarımızı sevmemiz emredilmemektedir, onlara karşı adil davranmamız emredilmektedir. ***