Gençliğinde bir gece, "Ben ve Sen" adlı iletişim ve diyalogun önemi hakkındaki felsefi eserin yazarı Martin Buber (1878-1965) mistik bir yazı üzerinde çalışırken birdenbire kapısı çalınmış.

Endişeli ve bitkin bir genç onunla görüşmek istiyordu. Buber onu içeri davet edip sorularını yanıtlamış. Ancak bir an önce işine dönmek istediği için (daha sonraları ifade ettiği gibi), "Sormadığı soruları cevaplandırmaya çalışmadım."

Kısa bir süre sonra Buber adamın öldüğünü, büyük ihtimalle intihar ettiğini öğrenmiş. "Kısa bir süre sonra bir arkadaşından, beni sadece sohbet için değil, bir karara varabilmek için ziyaret ettiğini öğrendim. Bana ziyareti tesadüfi değildi, kaderi onu bana getirmişti." Bu ziyaretin sonrasında gelişen mutsuz olay Buber'i tamamen değiştirmişti. Bundan sonra (diye kendi kendine söz vermişti) insanlarla görüşüp konuşmak, araştırma ve mistik yorumlardan daha önemli olacaktı.

Bugün ve bu hafta boyunca, biri sizden yüz yüze veya telefonla görüşme talebinde bulunduğunda, dinleyin. O kişi sizinle konuşurken odaklanmaya çalışın. Aklınız başka konulara veya kişisel dertlerinize kaymasın sakın.

Dinleyin... gerçekten dinleyin. ***