Leover olarak tanınan Hasidik bir rav cemaatine şöyle öğütlerdi: "Eğer biri sizden yardım istemek için yanınıza gelir ve eğer siz ona 'Tanrı versin' diye karşılık verirseniz, Tanrı'ya karşı gelmiş, ona ihanet etmiş olursunuz.

Çünkü anlamanız gerekir ki Tanrı, muhtaç kişiye yardımcı olmanız için sizi oraya göndermiştir, kişiyi Tanrı'ya geri havale etmeniz için değil."

Diğer bir Hasidik öyküye göre ise bir rav öğrencilerine şöyle öğretmişti: "Tanrı'nın bu dünya üzerinde yarattığı her şeyin bir maksadı vardır." Öğrencilerden bir elini kaldırarak ona şu soruyu yöneltmişti: "Eğer bu doğru ise, 'apikorus'un [Yasayı reddeden Yahudi, sapkın] maksadı nedir?" "Sapkınlığın da bir değeri vardır," diye yanıtlamıştı rav. "Fakir bir insan sizden yardım istediğinde, bir an için, ona yardımcı olacak bir Tanrı olmadığını, kişiye sadece sizin yardım edebileceğinizi gözünüzün önüne getirin."

Bu iki öykünün de ortaya koyduğu gibi, biri sizden yardım talep ettiğinde "Tanrı her zaman yardım eder," veya "Tanrı ne buyuruyorsa en iyisi odur," gibi sözcükler mırıldanarak hiçbir şey vermemek veya yapmamak, dini açıdan uygun olmayan bir davranıştır. Rav Louis Jacobs'un öne sürdüğü gibi, "Tanrı'nın isteğine boyun eğmek, ancak insan bunu kendi namına uyguladığı zaman bir meziyettir. Başkalarının çektiği acılarla ilgili olarak 'stoik' olmak kahramanlık değildir."

Ve de ikinci öykünün bize hatırlattığı gibi Yahudi etiği, kendinizi "apikorus" gibi hissettiğiniz zamanlarda bile dini kurallara uymanıza olanak sağlar. ***