Şaşırtıcı da olsa Yahudiliğin bu soruya cevabı, "hayır"dır. Şaşırtıcı, çünkü tarih boyunca dindar geçinip zalim olan birçok insan olduğunu çok iyi biliyoruz. Çoğu zaman da Yahudiler bu tür insanların kurbanları olmuştur.

Yahudilik açısından dindar bir insanın acımasız olması, birinin gelip Vejetaryen Yamıamlar adlı bir dernek kurmasına benzer. Et yiyorsanız, vejetaryen değilsiniz demektir. İnsanlara acımasızca davranıyorsanız, dindar bir kişi değilsiniz demektir. Yahudilik anlayışına göre de, böyle davranmakla hem insanlara hem de Tanrı'ya karşı suç işlemiş sayılırsınız. Başkasını küçük düşüren birinden bahsederken Midra? şöyle der: "Eğer bu şekilde davranıyorsan, kimi küçük düşürdüğünü iyi anla. [Tora'nın öğrettiği gibi]: 'O, onu [Adam'ı] Tanrı'nın suretinde yarattı'" (Bereşit Rabba 24:7). Yahudiliğin öğretilerine göre bütün insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldıklarından, karşımızdakine yönelik zulüm, Tanrı'ya saldırmakla eş değer sayılır.

İki bin sene kadar önce Talmud, merhametli olmayı dindar bir Yahudi'nin en belirgin özelliği olarak tarif etmiştir: "Yahudi milletini şu üç nitelik tanımlar: merhametlidirler, utangaçtırlar [alçak gönüllüdürler], şefkat ve sevgi dolu eylemlerde bulunurlar" (Yevamot 79a). Alçak gönüllü veya utangaç olmayan bir çok Yahudi olmasına rağmen, Rav'lar bu tanımı o kadar ciddiye almışlardır ki, acımasız olan kişinin dindar hatta Yahudi olduğunu bile iddia edemeyeceğini belirtmişlerdir. "Hemcinslerine karşı merhametli davranmayan kişi babamız Avraam'ın soyundan gelemez" (Talmud Bavli, Beiza 32b).

"Acımasız dindar kişi" sözleri anlamsız oluncaya dek, farklı dinlere mensup birçok kişinin daha çok uzun bir süre yaptıklarını affettirmeye çalışması gerekecektir. ***